VIP ve Şeref Salonları

VIP Salonları;

VIP Salonları, Başbakanlık tarafından yayımlanan listedeki kişiler için kullanılır.

Şeref Salonu (Yabancı Konuklar)

Şeref Salonu, Dışişleri Bakanlığı tarafından idare edilirler. Kullanım usülleri de, yine Bakanlık tarafından belirlenmiştir.