İş Sağlığı, Güvenliği

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

TAV Havalimanları Holding olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, çalıştığımız yerde ve yaşadığımız ortamlarda etik değerlere bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere, kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarımızın bilinçlenmesi için eğitimlerin gerçekleştirilmesini, teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasi için çalışmaktayız.

Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak İnsan ve çevre sağlığını gözeten kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını, tasarım ve inşaat faaliyetlerinde, doğal kaynak kullanımının optimum düzeyde tutulmasını, geri dönüşümün desteklenmesini ve tüm faaliyet alanlarımızda, doğal, sosyal ve ekonomik kaynaklarımızın sürdürülebilir gelişiminde sorumlu rol oynamayı ilke edinmiş durumdayız.